Arbeidsovereenkomsten

ARBEIDERS
Bepaalde duur – deeltijds

Bepaalde duur – voltijds

Bepaalde werk – deeltijds

Bepaalde werk – voltijds

Onbepaalde duur – deeltijds

Onbepaalde duur – voltijds

BEDIENDEN
Bepaalde duur – deeltijds
Bepaalde duur – voltijds

Bepaalde werk – deeltijds

Bepaalde werk – voltijds

Onbepaalde duur – deeltijds

Onbepaalde duur – voltijds

STUDENTEN

Arbeidsovereenkomst student deeltijds – voltijds