Privacy beleid

TM Tax Privacy Beleid (GDPR)
versie 23/5/2018

Inleiding
TM Tax hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band met haar gebruikers. Daarom voldoet TM Tax aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening wordt doorgaans ook “EU-GDPR” genoemd of ook “EU-AVG” in het Nederlands.

Wanneer je gegevens met ons deelt, verwerken we deze gegevens in jouw opdracht en beschouwen we jou als gebruiker, als eigenaar van de gegevens. Wij zorgen ervoor dat je zelf totale controle houdt over je gegevens. We geven je daarom op elk ogenblik inzicht hoe deze gebruikt worden, voor welke functies en op welke manier je je privacy kan beschermen. Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: info@tmtax.be.

Gegevens die we ontvangen
We ontvangen gegevens van verschillende partijen. De belangrijkste partijen zijn jijzelf (als gebruiker) alsook partners van TM Tax (dit zijn je leveranciers waarvan je documenten ontvangt.)

Dit zijn de gegevens die we van jou ontvangen:

• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• geboorteplaats
• adresgegevens
• telefoon- en GSM-nummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
• ondernemingsnummer
• BTW nummer
• Enz.

Als algemeen principe geldt dat dat de gegevens die we van jou ontvangen

enkel zichtbaar zijn voor jezelf en de derden met wie jij deze deelt.
– alsook dat je leveranciers enkel zichtbaar zijn voor jou en je leverancier zelf.

Gegevens die we delen
TM Tax wisselt persoonlijke gegevens uit met derde partijen (o.a. met Ormax BVBA, Securex, SD Worx, overheidsinstanties enz.) enkel en alleen in het kader van de dienstverlening die je wordt aangeboden. (uiteraard met uitzondering van mogelijke wettelijke gevallen).
Elke derde partij is een vaste leverancier of partner van TM Tax en dient naast passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen (door TM Tax opgelegd) ook de privacy principes van TM Tax daadwerkelijk en volledig te onderschrijven.

Toepassing
Ons Privacy beleid is van toepassing op alle diensten van TM Tax. De partners en verwerkers van TM Tax kunnen teruggevonden worden op de website: https://tmtax.be/partners-2/